Skip to content

Vers van het Land van Vitam

Vitam wil bijdragen aan een betere leefwereld. En dat betekent dat we anders met voedsel moeten omgaan: samenwerken met de natuur in plaats van tegen de natuur in. Zodat de bodem kan herstellen. Eén van de manieren om daaraan bij te dragen is inzetten op regeneratieve landbouw. Daarbij ligt de nadruk op het verbeteren van de bodemgezondheid en het vastleggen van koolstof in de bodem.

 

Tijd voor actie: het Land van Vitam

We nemen al af bij een aantal koplopers die regeneratief zijn. Maar het is tijd voor de volgende stap. Zo is in samenwerking met Schevichoven Groeit! het idee voor het Land van Vitam tot stand gekomen. En zijn we met drie partijen - Schevichoven Groeit!, Mertz kleinfruit en Beter Bij Ons - een samenwerking aangegaan, die er als volgt uitziet. Gerard Mertz gaat op zijn land in Sint Geertruid (Zuid-Limburg) speciaal voor Vitam een stuk van zijn landbouwareaal omschakelen naar regeneratief, het Land van Vitam. Agronomische ondersteuning krijgt Gerard van Schevichoven Groeit! De oogst die van dit land af komt, verwerken wij in het assortiment op onze locaties in de omgeving van Maastricht. Beter Bij Ons is de verbindende schakel in de samenwerking. Deze partij faciliteert het logistieke proces via het bestelplatform Streekproductenplein en door het elektrische transport van de producten naar de locaties te verzorgen.

 

Zo maken we impact

We zijn heel blij dat we dit project gaan starten. Het sluit perfect aan bij onze voedselvisie, die het WNF-rapport ‘Gezond eten binnen de grenzen van één aarde’ als basis heeft. Met deze mooie samenwerking met Schevichoven Groeit!, Mertz Kleinfruit en Beter Bij Ons maken we samen positieve impact:

  • regionale producten uit een volledig transparante keten in het buffet
  • bijdragen aan bodemherstel en biodiversiteit
  • CO2-reductie
  • koolstofvastlegging
  • reductie voedselverspilling, want wat wordt geteeld nemen we ook af
  • een gevarieerd groenteaanbod
  • nog lekkerdere en gezondere producten in het buffet

 

Meer over de samenwerking

Dit partnership is aangegaan voor minimaal vijf jaar, en Vitam biedt dan ook afzetgaranties gedurende die termijn. Dat moet ook om deze transitie tot een succes te maken. Het kost namelijk minimaal vijf jaar om de bodem te herstellen. In het begin is het wachten tot de natuurlijke vijanden zich herstellen, zodat ze plagen tegen kunnen gaan. Dit kan misoogst met zich meebrengen, maar bijvoorbeeld ook cosmetisch minder mooie gewassen. Door niet in te grijpen met middelen herstelt de bodem en komen de beestjes terug die je nodig hebt om bepaalde beestjes weer tegen te gaan. Uiteindelijk ontstaat er natuurlijk evenwicht. De partijen kunnen in het project rekenen op de expertise van Jeroen Plesman en Taco Blom van Schevichoven Groeit! Zo hebben ze onder andere een regeneratief teeltplan opgesteld, een monitoringplan gemaakt en hebben ze vanuit hun ervaring bij Exploitatie Schevichoven bijgedragen aan het businessmodel.

 

En hoe nu verder?

De eerste plantjes zijn inmiddels de grond in gegaan en in juni verwachten we de eerste oogst. Die door Beter Bij Ons naar de locaties wordt vervoerd. Daar gaan onze medewerkers de groenten verwerken in het aanbod op hun locatie. Natuurlijk krijgen ze daarbij begeleiding, zodat ze leren om nog meer te koken met wat de natuur ons brengt. Ook onze gasten vertellen we over het Land van Vitam. Dit doen we onder andere met signing in het buffet, maar vooral zullen ze het Land van Vitam proeven. Want verser van het land kun je je groente niet op je bord krijgen. It’s good doing food!

Bekijk hieronder voor de eerste videobeelden

Regeneratieve landbouw uitgelegd

Regeneratief telen heeft als doel om ecosystemen te herstellen en veerkrachtiger te maken. Dus meer duurzame systemen voor de lange termijn in plaats van maximale opbrengst op korte termijn. Bij regeneratieve landbouw ligt de nadruk op het verbeteren van de bodemgezondheid, biodiversiteit, watermanagement, synergie met de natuur en het vastleggen van koolstof in de bodem. In de praktijk betekent dit dat er in stroken wordt geteeld, met een combinatie van eenjarige en meerjarige gewassen. En er wordt zo min mogelijk diepe grondbewerking toegepast. Daarnaast wordt er geen kunstmest gebruikt en ook geen gewasbeschermingsmiddelen. Deze bescherming wordt gerealiseerd door natuurlijke vijanden.