MVO-jaarverslag 2022

Benieuwd hoe wij werken aan vitale mensen in een vitale wereld?

Sinds de oprichting in 2003, speelt Vitam dagelijks een rol in het leven van onze gasten, die we met lekker eten en drinken verleiden tot een gezonde en verantwoorde levensstijl.

Als ondernemende cateraar vinden wij het niet meer dan logisch om onze verantwoordelijkheid te nemen en een waardevolle bijdrage te leveren aan het doel: vitale mensen in een vitale wereld.

In het jaarverslag lees je onder andere:

  • onze missie en visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • de initiatieven die we hebben genomen om een bijdrage te leveren aan een vitale wereld;
  • welke samenwerkingen we hebben (gehad) om verantwoord te kunnen ondernemen.