Skip to content

De vitale wereld: klimaatneutraal cateren

27 jan 2020 |

Het Nationale Klimaatakkoord is inmiddels door veel Nederlandse bedrijven ondertekend. Het doel is om de toenemende opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen en uiteindelijk in 2050 naar nul te reduceren. Met ‘een vitale wereld’ als onderdeel van haar visie, ging Vitam in gesprek met Climate Neutral Group, gespecialiseerd in het adviseren van organisaties in klimaatneutraal ondernemen.

Ieder product zijn footprint

Binnen de cateringbranche heeft de footprint van je dagelijkse inkopen grote impact op je ‘uitstoot’. René Toet, managing director van Climate Neutral Group (CNG): ‘Daarbij moet je naar alle factoren kijken. Neem koffiecups. Door de verpakking is de footprint veel hoger dan bijvoorbeeld een kop filterkoffie die relatief veel minder verpakking heeft. Of een banaan: die heeft op zich een vrij lage footprint, maar door vervoerswijze krijgt de vrucht een onevenredig hoge footprint. Als je je dit realiseert, kun je maatregelen treffen in de keten en het transport.’ 

Els Duivenvoorden, verantwoordelijk voor kwaliteit en inkoop bij Vitam:

"Samen met onze groente- en fruitleverancier en Milieu Centraal hebben we in kaart gebracht hoe producten geteeld, vervoerd en verpakt worden. Milieu Centraal kent op basis daarvan labels toe. Ons streven is om 95% A-B label in te kopen. Momenteel realiseren we 92%, een mooi resultaat. In de samenwerking met de CNG willen we de keten transparanter maken en de CO2-uitstoot van een groter deel van ons assortiment inzichtelijk krijgen."

klimaatneutraalcateren

Van inzicht naar gedrag

Vitam heeft intussen maatregelen genomen om het streven naar klimaatneutraal cateren concreet te maken.

Els: "We werken bijna altijd in een keuken van de opdrachtgever. Daarom is het handig om tussenmeters te plaatsen, zodat je precies weet waar het energieverbruik hoger is dan gewenst. Bijvoorbeeld door het gewoontegetrouw ’s ochtends al aanzetten van een oven. Dat kan je aanpassen in je werkprocedures. Onze medewerkers zetten zich in om afvalstromen te reduceren door bijvoorbeeld zoveel mogelijk ingrediënten te hergebruiken: dat resulteert vaak in smaakvolle soepen of verrassende smoothies. Daar helpen we ze ook bij."

Ze gaat verder: "Ook vinden we het belangrijk om bewustwording onder gasten te creëren. We willen bijvoorbeeld met kleuren aangeven wat de CO2-uitstoot van etenswaren is. Met ons ‘seizoenenkompas’ vertellen we nu al welke groenten in het Nederlandse seizoen zijn en waarom het goed is daarvoor te kiezen. Zo willen we ze stimuleren tot het maken van verantwoorde keuzes. In onze restaurants, maar ook thuis."

 

Gezamenlijke actie

Els: "In onze actieplan naar klimaatneutraal cateren zien we drie onderdelen die van invloed zijn: onze mensen, onze operatie en onze inkoop. We compenseren de uitstoot die onze mensen maken met het vervoer van huis naar onze locaties. Ook zijn we een pilot gestart om een volledig klimaatneutrale keuken te realiseren. Denk daarbij aan het plaatsen van tussenmeters en het compenseren van de CO2-uitstoot met behulp van zonnepanelen."

"Verder willen we CO2-uitstoot beperken door de inkopen aan een kritische toets te onderwerpen van de CNG. Klimaatneutraal moet je met zijn allen willen en kunnen nastreven. Met je leveranciers, je opdrachtgevers, je medewerkers en je gasten. Daarbij moet je goed samenwerken, maar ook alle partijen continu blijven informeren, uitleggen en enthousiasmeren. Dat gaat niet over één nacht ijs. Stapsgewijs krijg je resultaat."

project-voedselbos-in-schijndel

Voedselbos Schijndel: Positief impact maken

In Schijndel is vorig jaar de aanplant gestart van het grootste voedselbos van Europa. Een voedselbos is te zien als een zelfvoorzienend ecosysteem waarin meerjarige, eetbare soorten domineren. Een voedselbos toont aan dat voedselproductie kan samenvallen met het stimuleren van natuur en verrijken van het landschap. Daardoor staat het in de top 5 van duurzame initiatieven (Trouw, 2019).

Vitam steunt het voedselbos en zal de oogst - bestaande uit diverse soorten fruit, noten en groenten - gebruiken in haar nabijgelegen restaurants. Ook sponsort Vitam een educatief deel van het bos, en helpen Vitam vrijwilligers - samen met leerlingen van Schijndelse basisscholen - met de aanplant.

 

logo-voedselbos-schijndel

 

Meer weten over hoe Vitam haar verantwoordelijkheid neemt? Download het MVO-jaarverslag:

New call-to-action