Skip to content

Week van de Circulaire Economie

6 feb 2023 |

Ook dit jaar besteden we natuurlijk aandacht aan de Week van de Circulaire Economie. Dit doen we door de onderwerpen circulariteit en duurzaamheid extra in de spotlight te plaatsen. We nemen onze gasten, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden graag mee in het verhaal achter onze keuzes en werkwijzen.

VITAM & CIRCULARITEIT

Vanuit onze visie streven we naar vitale mensen in een vitale wereld en daarvoor maken we continu verantwoorde keuzes ten aanzien van onze bedrijfsvoering en ons assortiment. Hierbij werken we met respect voor mens, dier en milieu.

 Circulaire catering is voor ons dienstverlening met een positief effect op de biodiversiteit, waarbij verspilling van energie en grondstoffen tijdens productie, transport, bereiding, gebruik en consumptie wordt voorkomen. Reststromen worden middels ketensamenwerking hergebruikt, wat resulteert in meervoudige waardevermeerdering en gesloten kringlopen.

Samen met onze ketenpartners zetten wij in op refuse, reduce, reuse en recycle en zorgen we voor een structureel lagere milieu-impact. We inspireren onze gasten, initiëren nieuwe samenwerkingsverbanden en delen onze kennis over het sluiten van kringlopen.

ONZE circulaire werkwijzen en initiatieven  

Circulariteit is een thema dat zich continu doorontwikkelt, en we zijn dan ook blij te zien dat er veel nieuwe circulaire initiatieven worden gestart in de foodbranche. We beschrijven graag een aantal werkwijzen en mooie initiatieven van Vitam. 

Voedselverspilling en afval beperken

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zetten in op het minimaliseren van voedselverspilling en afval, in onze hele bedrijfsvoering. Wij kiezen voor versbereiding op locatie en gaan daarbij uit van wat onze gasten graag willen ervaren. Dit betekent dat wij het assortiment laten aansluiten op de specifieke behoefte en dat we pakjes en zakjes vermijden. Op deze manier voorkomen wij dat wij minder populaire producten onnodig aanbieden en vervolgens moeten weggooien. Daarnaast hebben wij diverse werkwijzen die bijdragen aan het terugdringen van voedselverspilling en afval, zoals Say no to mono: Wij weren monoverpakkingen op onze locaties om plastic afval te reduceren. Dit doen we door zoveel mogelijk producten onverpakt te presenteren. Zo kopen we kaas en vleeswaren in bulkverpakkingen in en bieden deze aan op mooie grote schalen. Zuivel presenteren we in glazen kannen en zoet beleg in weckpotten. Dit resulteert in het gebruik van minder plastic én vergroot de versbeleving. Ook kopen we paprika’s, tomaten en komkommers in die niet voldoen aan het schoonheidsideaal en anders weggegooid worden.

Minder vlees, meer groenten 

De consumptie van vlees of dierlijke producten heeft een grote impact op het milieu en de CO2-uitstoot. Om deze impact te verkleinen, verleiden wij onze gasten om minder vlees te eten. Dit doen we onder andere door het alternatief aantrekkelijker te maken – door groente en fruit in de hoofdrol te plaatsen. Belangrijk hierbij is dat we de gasten steeds weer verrassen en het aantrekkelijk maken om te kiezen voor een plantaardige lunch. Wij ontwikkelen ons aanbod dan ook continu door en innoveren volop op het gebied van plantaardige producten, gerechten en concepten. Zo kiezen de gasten vanzelf voor minder vlees, meer groente. Een mooi voorbeeld hiervan is Rebels.

Samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland 

Vanwege onze aandacht voor mens en natuur en onze focus op duurzaamheid zijn wij in 2018 een bijzondere samenwerking aangegaan met Stichting Voedselbosbouw Nederland, die in dat jaar is gestart met de aanleg van een voedselbos in Schijndel – waar toen nog ons servicekantoor gevestigd was. Dit wordt het grootste productievoedselbos van Nederland. Een voedselbos combineert landbouw en natuur en is een zelfvoorzienend ecosysteem waarin meerjarige, eetbare soorten domineren. Oogsten bestaan na enkele jaren uit diverse soorten fruit, noten, groenten, eetbare bloemen, scheuten, paddenstoelen en honing en de aan te planten soorten worden deels afgestemd op het assortiment van Vitam. Zo is het voedselbos een proeftuin voor onze gasten en een speeltuin voor onze koks! Bovendien organiseren we educatieve activiteiten voor basisschoolkinderen in het Voedselbos van Schijndel.

Vitam’s eigen productlijn 

We verrijken en verduurzamen het assortiment in al onze restaurants met onze eigen Good Food-producten. Deze producten dragen bij aan ‘vitale mensen in een vitale wereld’ en staan voor de gezondere, duurzamere en/of socialere keuze. Goed eten dat smaakt naar meer dus! Binnen het Good Food-assortiment onderscheiden we twee productlijnen. Bij ‘Selected by Vitam’ gaat het om producten van een bestaand label die wij hebben uitgekozen omdat ze volledig passen binnen onze kernwaarden - de Vitam Vijf. De producten met label ‘Made by Vitam’ hebben wij zelf ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met onze partners.