Skip to content

Vitam en ToekomstProef

Voeding heeft grote invloed op een vitale wereld. Daarom verleiden wij onze gasten dagelijks tot de verantwoorde keuze. Bovendien maken we bewuste keuzes ten aanzien van onze bedrijfsvoering en onze samenwerkingen. Dit doen we in alle branches waarin we actief zijn, ook in de zorg. Zo hebben we ons dit jaar als eerste cateraar aangesloten bij ToekomstProef, een platform waarmee zorgorganisaties en marktpartijen het eten en drinken in de zorg gaan verduurzamen. Het is een initiatief van Stichting Eten+Welzijn en is ontwikkeld met steun van MVO Nederland, Nevi, Ministerie van VWS, Intrakoop, Milieu Platform Zorg en een groot aantal koplopers in de zorg.

WAAROM WE KIEZEN VOOR TOEKOMSTPROEF

Het verduurzamen van de voeding in de zorg vraagt om verandering. En daarvoor zijn concrete acties nodig, vinden wij. Het voelde voor ons dan ook als een logische stap om ons aan te sluiten bij ToekomstProef. Het doel van dit platform sluit namelijk aan op onze visie op catering in de zorg. Wij vinden dat het in de restaurants van zorgorganisaties moet draaien om gezond en vitaal blijven door lekker eten en drinken. Maar we weten ook dat de bezoekers van deze restaurants – medewerkers, patiënten, bezoekers, studenten en begeleiders – allemaal andere eet- en drinkbehoeften hebben. En dat alle ziekenhuizen, organisaties voor revalidatie of gezondheidszorg en verpleeg- of verzorgingshuizen verschillend zijn. Daar spelen wij graag op in. Zo zorgen wij ervoor dat álle gasten in de restaurants kunnen genieten van lekker eten en drinken én verleiden wij ze te kiezen voor een gezonde en verantwoorde levensstijl. Bovendien helpen wij onze opdrachtgevers met gezond en lekker eten en drinken bij het behalen van hun organisatiedoelen, zoals de verduurzaming van de zorg.

DIT IS DE MEERWAARDE VAN TOEKOMSTPROEF

Veel organisaties willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die vanuit de Green Deal Duurzame Zorg zijn gesteld, maar missen de collectieve benadering. ToekomstProef verbindt de hele keten, van zorgorganisaties en patiëntorganisaties tot cateraars en groothandels. Zodat kennis en ervaringen worden gedeeld, en het veranderingsproces kan worden versneld. ToekomstProef maakt een duurzaam voedingsbeleid concreet met richtlijnen en impactmetingen. Daarbij zijn vier doelen gesteld: een gezondmakende leefomgeving, duurzame voeding in de zorg (meer plantaardige eiwitten en een lagere CO2-footprint), bijdragen aan de Sustainable Development Goals en meer ondersteuning, regie en keuzes voor mensen die duurzaam en gezond willen eten.

VAN START!

In maart was de kick-off van ToekomstProef voor alle betrokken partijen. Een mooi moment voor een mooi initiatief! Waar we ons dan ook vol voor gaan inzetten. We hopen dat we daarmee gaan versnellen naar een situatie waarin gezonde en duurzame voeding in de zorg de standaard is.