Skip to content

Gezonde voeding in zorginstellingen: niet wachten tot 2030, gewoon doen!

2 feb 2023 |

Marlies Martens, CEO Vitam: Meteen vanaf de start 100% gezond én een hogere gasttevredenheid, dat kan!

De beschikbaarheid van gezonde voeding in ziekenhuizen en zorginstellingen; een onderwerp dat zeker niet voor het eerst wordt aangekaart. En dat niet voor niets is opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord(1) en onderdeel is van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, die onlangs onder andere is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gedragen wordt door de zorgsector.(2) Vanzelfsprekend is goede voeding belangrijk voor patiënten en bezoekers, maar ook voor de medewerkers. Want fitte zorgmedewerkers aan het bed wil toch iedereen? Zij hebben per slot van rekening een voorbeeldfunctie. Ook voor de zorginstellingen zelf is goede voeding voor het personeel essentieel; naar schatting draagt ongezonde voeding in Nederland met 8,1% bij aan de ziektelast. (3) Daar kun je dus iets aan doen als werkgever - gezonde voeding makkelijk beschikbaar maken op het werk en maatwerk leveren voor de zorgmedewerkers die bijvoorbeeld onregelmatige diensten werken. Bij onregelmatige diensten kan een aangepast voedingspatroon helpen bij het bevorderen van de slaap en het beperken van vermoeidheid.

Toch is er nog te weinig effect te zien van het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 door het ministerie van VWS samen met 70 partijen werd gesloten; het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald. (4) En in zorginstellingen is het aanbod ongezonde producten vaak nog groot. We zijn ons ervan bewust dat er in het akkoord staat dat in 2030 pas alle ziekenhuizen gezonde voeding moeten bieden. Maar de vraag is waarom je zou wachten. Het is een kwestie van gewoon beginnen. Er zijn al verschillende voorhoedeziekenhuizen - een groep ziekenhuizen die de intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in de voeding’ hebben getekend, waarmee ze verklaren in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod te hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers - die vooruitstrevend zijn. Vitam heeft de ambitie meer zorgorganisaties te helpen verder te versnellen met de echte overstap naar gezonde voeding.

Dat het inderdaad een kwestie is van gewoon doen, weten we bij Vitam uit ervaring. Op al onze locaties – in uiteenlopende branches – zetten wij ons iedere dag in om mensen met lekker eten en drinken te verleiden tot een gezonde en verantwoorde levensstijl. Versbereide gezonde voeding staat bij ons aan de basis. Om dit te onderbouwen en te borgen, hebben wij een eigen voedingsdeskundige in dienst. Vaak horen we dat opdrachtgevers vrezen voor een dalende tevredenheid bij een gezonder aanbod. Maar deze zorgen zijn niet nodig. Gezond eten bij Vitam betekent niet knabbelen aan een stengel bleekselderij of kauwen op een hap droge zaadjes en pitjes. Belangrijk in onze aanpak is dat we geen keuzes opleggen of juist verbieden; we verleiden en inspireren onze gasten zelf de gezonde keuze te maken. Met lekkere, vernieuwende gerechten zoals warme groentegerechten gepresenteerd als streetfood, met het verhaal achter ons aanbod en met handige tips om de gezonde keuze de makkelijke te maken. Zodat ook de tevredenheid hoog blijft. En met succes; in het meest recente gasttevredenheidsonderzoek scoorden wij gemiddeld een 8,1.

Ook in de zorg brengen wij onze missie en werkwijze in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is onze dienstverlening bij Reade – expertisecentrum voor revalidatie en reumatologie. Daar verzorgen we sinds 2021 goede voeding voor zowel cliënten, bezoekers als personeel. Daar was de dienstverlening eerst in eigen beheer, een grote transitie dus! Ook bij deze opdrachtgever stellen wij de gezonde keuze centraal, en wordt de transitie naar een rijker aanbod van meer plantaardige producten enthousiast ontvangen. Wij hebben daar voor alle doelgroepen een hogere gasttevredenheidsscore behaald dan voor onze start.

Een gezond aanbod én een hoge gasttevredenheid – het kan dus! Belangrijke voorwaarde voor succes is een goede samenwerking tussen de dienstverlener en de opdrachtgever. En dat betekent dat beide partijen kritisch moeten kijken naar strategie en businessmodel. Dat begint voor de zorginstelling bij het bepalen van een visie op het gezonde aanbod en ervoor zorgen dat deze gedragen wordt binnen de organisatie. Staat deze visie? Dan kun je als zorginstelling op zoek naar een samenwerkingspartner die de expertise in huis heeft om gezonde voeding verder te brengen binnen jouw organisatie, zodat je samen de visie kunt vertalen naar de praktijk. En dat ‘samen’ vinden wij heel belangrijk. Bij Vitam kiezen we voor een samenwerking waarin alle betrokken partijen - zowel medewerkers van Vitam als van de opdrachtgever - inspraak hebben in de volgende stap van de vernieuwing. Voor deze continue vernieuwing hebben we een bewezen succesvol flexibel innovatiemodel ingericht, dat steeds als basis dient bij het verbeteren en vernieuwen van de dienstverlening en de pilots die we hierbij inzetten. Zo zorgen we voor een continue focus op samen vernieuwen en borgen we dat alle gewenste stappen worden doorlopen met inspraak van de betrokken partijen. Deze manier van werken is mogelijk dankzij onze basis van ondernemerschap op locatie; het stelt ons in staat de dienstverlening af te stemmen op de wensen en behoeften die leven op de betreffende locatie en dit sámen te doen.

Dus waarom zou je wachten? Zoek de juiste samenwerkingspartner en gun je medewerkers en bezoekers al veel eerder die gezonde voeding!

MicrosoftTeams-image (17)-1

Marlies Martens

New call-to-action

Bronnen:

1). Nationaal Preventieakkoord:

https://open.overheid.nl/repository/ronl-1f7b7558-4628-477d-8542-9508d913ab2c/1/pdf/nationaal-preventieakkoord.pdf

 

2). De vijf doelen van de Green Deal Duurzame zorg:

https://www.greendeals.nl/sites/default/files/2022-11/Flyer%20De%20vijf%20doelen%20van%20de%20Green%20Deal%20Duurzame%20Zorg.pdf

 

3). RIVM: Impactvolle determinanten: ongezonde voeding:

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-07/LR_012065_131709_Factsheet%20_ongezonde_voeding_V5.pdf

 

4). NOS: 'Overgewicht, roken en drinken in drie jaar nauwelijks gedaald'

https://nos.nl/artikel/2420676-overgewicht-roken-en-drinken-in-drie-jaar-nauwelijks-gedaald