"Wij werken vanuit een sterk gevoel van respect voor de mens en de natuur. Dit loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering"

VERANTWOORD ONDERNEMEN

Vitam is de afgelopen jaren snel gegroeid en is zich bewust van de effecten van het ondernemen op mens en omgeving. Wij maken daarom in onze bedrijfsvoering weloverwogen keuzes, die gebaseerd zijn op ons uitgangspunt om duurzaam, verantwoord en met respect voor mens, dier en milieu te ondernemen. Het is daarbij onze overtuiging dat wij als samenleving met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze leefomgeving. Als dienstverlener op het gebied van eten, drinken en gastvrijheid kunnen wij dagelijks een rol spelen in het leven van tienduizenden werkenden in Nederland.

En wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze mensen te verleiden bewuste keuzes te maken. Keuzes die te maken hebben met een verantwoorde leefstijl, maar ook zorgen voor welzijn, ofwel goed doen en goed voelen.

  • We voelen ons betrokken bij de samenleving en zetten ons daar voor in.
  • We behandelen mensen en dieren met respect.
  • We zijn zuinig op de natuurlijke rijkdommen, het milieu en ieders gezondheid.
  • We zijn eerlijk en open over wat we doen en vinden.

Duurzame catering met seizoensproducten

Een duurzame herkomst betekent dat producten uit het natuurlijke seizoen komen. Deze producten zijn smaakvoller, verser en gezonder. Bovendien zijn producten uit het natuurlijke seizoen op een meer natuurlijke wijze tot stand gekomen, waardoor vaak minder energie is verbruikt en de producten goedkoper zijn. Duurzame catering en gezonde catering vinden we belangrijk bij Vitam.

Vitam's seizoenenkompas

Onze kennis over duurzame producten hebben wij geborgd in ons Seizoenenkompas. Daarmee blijven we met onze inkoop dicht bij het seizoen en gebruiken we zo veel mogelijk producten van Nederlandse bodem. Zo sparen we het milieu én krijgen we de beste kwaliteit. Groente en fruit zijn namelijk het lekkerst wanneer ze vers van het land komen!

Nieuwsgierig naar onze resultaten op het gebied van MVO?

Samen met onze stakeholders willen we elke dag actief en bewust bezig zijn om een bijdrage te leveren aan het realiseren van onze idealen.

MVO beleid in uitvoering

Ontdek hoe wij met onze concepten en bijzondere samenwerkingen een steentje bijdragen.

Good Food - tomaten

Good Food

Als bedrijfscateraar is Vitam altijd op zoek naar het verbeteren van haar assortiment. Dit is een continu proces van productontwikkeling gericht op verduurzaming, waarbij we de samenwerking met ‘onze vrienden’ opzoeken om de mooiste producten te ontwikkelen die aansluiten bij de kernwaarden van Good Food. Good Food is gebaseerd op vier kernwaarden: verantwoord bezig, zorg voor dier en milieu, natuurlijke ingrediënten en huisgemaakt. Voorbeelden zijn: Vitam olie en azijn, kroket, bitterbal, sauzen, goedemorgen en goedemiddag koekje, en de ookworst.
 

Circulair ondernemen

Circulair ondernemen

Onder circulair ondernemen verstaat Vitam het duurzaam beheer van natuurlijke bronnen, het beperken van voedselverspilling en het optimaliseren van onze reststromen. We streven naar maximalisatie van het hergebruik van producten en grondstoffen om waardevernietiging te minimaliseren. Wat afval is voor de één is grondstof voor de ander. Hierbij gebruiken wij als uitgangspunt om in elk onderdeel van de keten waarde toe te voegen en kennis te delen met de markt. Met onze inspanningen willen we mensen inspireren om circulair te denken om hiermee een bijdrage te leveren aan de toekomst van onze leefomgeving.

Sandwich met groenten-1

Minder vlees, meer groente

De consumptie van vlees of dierlijke producten heeft een grote impact op het milieu en de CO2-uitstoot. Om deze impact te verkleinen, verleiden wij onze gasten om minder vlees te eten. Dit doen we onder andere door het alternatief aantrekkelijker te maken – door groente en fruit in de hoofdrol te plaatsen. Belangrijk hierbij is dat we de gasten steeds weer verrassen en het aantrekkelijk maken om te kiezen voor een plantaardige lunch. Wij ontwikkelen ons aanbod dan ook continu door en innoveren volop op het gebied van plantaardige producten, gerechten en concepten. Zo kiezen de gasten vanzelf voor minder vlees, meer groente.

Smoothie rietjes

Na plastic rietjes, doet Vitam ook de papieren rietjes in de ban

In 2018 zijn we overgestapt van plastic rietjes naar papieren rietjes om zoveel mogelijk plastic te weren uit onze restaurants. Nu gaan we nog een stap verder door alle rietjes in de ban te doen. Hiermee besparen we ongeveer 100.000 rietjes per jaar, wat gelijk staat aan 1.000 kg papier.

We vinden het zonde dat rietjes na eenmalig gebruik worden weggegooid en dat ze met name worden gebruikt om mee te roeren in plaats van door te drinken. Een lepel is hiervoor een duurzaam alternatief. Vanaf volgende week zullen de alle rietjes uit het assortiment zijn en aan iedereen de vraag de huidige voorraad nog op te maken en daarna te stoppen met de rietjes. Een goede stap richting een vitalere wereld!

MVO Nederland

Vitam werkt mee aan het behalen van de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met transparante ketens ondernemen. Bekijk hier ons behaalde aandeel. Meer weten over MVO Nederland? Kijk op www.mvonederland.nl.

Aandeel-linkedin-1200x627-1 (1)

Meten is weten

Met onze ISO 9001 en 14001 certificaten borgen we dat onze processen en procedures op orde zijn en dat we voldoen aan wet- en regelgeving. De ISO 14001 norm richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieu. Met het ISO 9001 certificaat, voldoet Vitam met een procesmatige aanpak aan dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het behalen van het certificaat maakt onze duurzame ontwikkeling concreet in een managementsysteem die de balans vindt tussen ‘people, planet, profit’. In het MVO-register kunnen stakeholders en andere belanghebbenden onze MVO-prestaties inzien.

Dekra