Skip to content

True price bij Provincie Groningen

16 mei 2023 ||

 

Bij Vitam zetten we ons iedere dag in om met onze dienstverlening bij te dragen aan vitale mensen in een vitale wereld. Dat betekent ook dat we de voedselketen willen verbeteren. Daarom zijn we gestart met een pilot met het weergeven van de echte prijs, in samenwerking met de organisatie True Price en onze opdrachtgever Provincie Groningen. Sinds 15 mei bieden we in het restaurant van deze opdrachtgever twee gerechten aan waarvan we de echte prijs inzichtelijk maken. Dit is de prijs die de gasten gewend zijn te betalen plús de milieukosten en sociale kosten die in de hele keten van producten worden gemaakt. De gasten hebben daarbij de keuze om die echte prijs te betalen, óf de reguliere prijs, dus die zonder de milieukosten en sociale kosten. Kiezen zij voor de echte prijs, dan doneren wij deze meerkosten aan Stichting Landschapsbeheer Groningen. Deze stichting richt zich op de duurzame ontwikkeling en het beheer van het cultuurlandschap in de provincie Groningen. Daarvoor werken de medewerkers en vrijwilligers van de stichting aan projecten op het gebied van landschappelijke beplanting, betrokken bewoners, biodiversiteit en cultuurhistorie. Projecten die aansluiten bij onze visie dus.

 

Waarom vinden wij het belangrijk om de echte prijs inzichtelijk te maken?

In de prijs die mensen gewend zijn te betalen is meestal geen rekening gehouden met de gevolgen voor mens en natuur. En dat terwijl die bij de productie van voedsel aanzienlijk zijn. Producenten krijgen niet altijd de echte prijs voor hun producten; er wordt vaak geen rekening gehouden met externe, verborgen kosten. Hierdoor kunnen zij ook niet investeren in kwaliteit en verduurzaming van het productieproces. Dat heeft ook weer gevolgen voor de natuur en het klimaat. Daar willen we iets aan veranderen. Dat begint bij het creëren van bewustwording. Door inzicht te geven in die milieukosten en sociale kosten én door de keuze te bieden om daarvoor te betalen.

 

Wat zijn dan die milieukosten en sociale kosten?

De meerkosten die bij het berekenen van de echte prijs in kaart worden gebracht zijn opgesplitst in milieukosten en sociale kosten. De milieukosten zijn de kosten die betrekking hebben op de schadelijke gevolgen van het productieproces voor het milieu, zoals luchtvervuiling, verlies van biodiversiteit en schaarswatergebruik. De sociale kosten betreffen de kosten voor ongewenste arbeidsomstandigheden, zoals onderbetaling of kinderarbeid. Hoe hoger de meerkosten van een product zijn, hoe minder duurzaam het dus is – en hoe meer er wordt afgewenteld op andere mensen en toekomstige generaties.

 

Zo ziet de pilot eruit bij de Provincie Groningen

Provincie Groningen hecht net als Vitam veel waarde aan werken met respect voor mens, dier en milieu. Wij zijn dan ook blij dat we de pilot samen met deze opdrachtgever gaan uitvoeren. Hoe dit eruit gaat zien? De komende maanden zien de medewerkers van de Provincie Groningen in het restaurant bij twee luxe belegde vegetarische broodjes de echte prijs in kaart gebracht: de prijs die ze normaal betalen plus de sociale kosten en milieukosten. Deze hebben we laten uitrekenen door True Price. De gasten kunnen kiezen welke prijs ze betalen. Natuurlijk is het daarbij belangrijk dat ze voldoende geïnformeerd zijn over deze pilot en het verhaal achter de echte prijs voor een product. Daarom geven wij achtergrondinformatie en nemen wij hen op aansprekende wijze mee in het waarom en hoe van de pilot.

 

We zijn benieuwd…

Over een aantal maanden hopen we dat we daadwerkelijk bewustwording hebben gecreëerd bij de medewerkers bij de provincie. En natuurlijk dat we hebben kunnen doneren aan Stichting Landschapsbeheer Groningen dankzij de keuze van de gasten om de echte prijs te betalen. Daarnaast hopen we te leren van deze pilot. Zodat we op basis van die ervaring vervolgstappen kunnen zetten om true pricing verder te implementeren op andere locaties. En zo bij te dragen aan de verduurzaming van de keten.