Skip to content

Bijzondere kaas en een bijzondere samenwerking

10 okt 2023 ||

Sinds kort vinden de gasten op een aantal van onze locaties bijzondere kaas in het buffet: de kwalitatieve en natuurlijk ook heel lekkere kaas van boerderij Bloemenweidemelk in Montfoort. Dit melkveebedrijf is al tachtig jaar van de familie Schalkwijk. Onder leiding van Ramona Schalkwijk is het bedrijf omgevormd van een klassiek gangbaar bedrijf naar een regeneratief bedrijf. Dit betekent dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen, met zo min mogelijk hulpmiddelen van buitenaf. Het houden van koeien wordt er gecombineerd met het planten van bomen, struiken en andere teelten, zodat deze samenwerken. Op deze manier wordt gezond eten en drinken geproduceerd, zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en met aandacht voor dierenwelzijn, een betere biodiversiteit en het vastleggen van koolstof. Beter voor onze wereld dus.

Een mooie stap in het verduurzamen van de ketens

Voor al deze natuurlijke processen is tijd nodig. En daarvoor zijn langdurige samenwerkingen essentieel. Zodat er investeringen kunnen worden gedaan in de regeneratieve landbouw. Wij hebben dan ook heel bewust gekozen voor deze samenwerking met Bloemenweidemelk. Door een eerlijke prijs te betalen voor de producten, kan Boerderij Bloemenweidemelk investeren in de verdere verduurzaming van haar bedrijf. Bijvoorbeeld door meer bomen en kruidenrijk gras, voederbomen en -hagen en fruitbomen aan te planten, waardoor er meer koolstof kan worden vastgelegd. Wij zijn heel blij met deze samenwerking en zien deze als een mooie stap in ons doel om bij te dragen aan het verduurzamen van de voedselketen. Want dat die voedselketen anders moet, staat voor ons vast. De ketens moeten korter, de biodiversiteit moet beter, de CO2-impact moet lager en de voedingswaarden moeten hoger. We zijn ons ervan bewust dat we daaraan kunnen bijdragen. En dat doen we dus ook. Samen met andere partners zetten we stappen om de ketens te verkorten. En daar zijn we nog lang niet mee klaar.

Wil je meer weten over deze samenwerking? Bekijk dan de video van het bezoek van CEO Marlies Martens aan Boerderij Bloemenweidemelk.CO2-