Skip to content

Aan de picknicktafel met de minister van Landbouw

5 okt 2023 |

Eerder deze week was onze directeur mvo & kwaliteit Els Duivenvoorden aanwezig bij het bezoek van demissionair minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de regeneratieve boerderij Schevichoven in Leersum. Hij was daar om te ervaren hoe de landbouw van de toekomst eruit kan zien en om in gesprek te gaan met de deelnemers van MVO Nederland-collectief 'Boeren. Natuurlijk!' 

Als een van de deelnemers van dit collectief schoof Els namens Vitam aan bij het picknicktafel-gesprek met de minister en de andere deelnemers. Samen wisselden zij van gedachten over hoe we positieve impact kunnen maken, wat hebben boeren nodig om te kunnen omschakelen naar natuurlijke landbouw en hoe innovatieve businessmodellen kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzaam voedsellandschap. 

Dit was voor Els natuurlijk een mooi moment om Vitam’s visie op natuurinclusieve landbouw en de korte keten te delen. En ook een moment om toe te lichten waarom een flexibele samenwerking met de overheid essentieel is om nog meer stappen te kunnen zetten in de transitie naar een duurzaam voedsellandschap. Een transitie waar we ons volop voor inzetten.

Het was een bijzondere middag! Wil je even mee terugkijken? Kijk dan de video.