Skip to content

Lokale producten vormen basis voor catering provinciehuis Limburg

14 jul 2022

Vitam gaat samenwerken met Beter Bij Ons voor lokale inkoop bij Provincie Limburg

Maastricht, 14 juli 2022 - Vanaf 15 augustus gaat Vitam de cateringdienstverlening verzorgen in het provinciehuis van Provincie Limburg in Maastricht. Centraal in de aanbesteding stond de ambitie om een groot deel van het assortiment lokaal in te kopen. Dit was voor Vitam een mooie uitdaging, aangezien deze facilitaire horecadienstverlener niet inkoop-gestuurd werkt en er dus ruimte is om de samenwerking met lokale partners op te zoeken. Als centrale schakel hierin is gekozen voor het Streekproductenplein van Beter Bij Ons. Vitam gaat samen met deze partij optrekken om een zo groot mogelijk aandeel lokale inkoop te realiseren en de ketens korter en transparanter te maken, en daarmee nog verder te gaan dan de gestelde ambitie.

In het bedrijfsrestaurant gaat Vitam een concept voeren dat zich richt op de oorsprong van eten en drinken; met gebruik van veel gezonde, verse, seizoensgebonden en lokale ingrediënten dus. Dit geldt ook voor het aanbod in de koffiecorner en de banquetingdienstverlening – beide aanzienlijke onderdelen van de opdracht. En om die lokale invulling te realiseren, gaat Vitam producten inkopen bij 18 verschillende lokale partijen, goed voor ca. 700 unieke producten, variërend van groente en fruit tot wijn en bier en in Limburg gebrande koffie. De foodinkoop is bij de start voor minimaal 67,5% gezond. En minimaal 75% van de inkoop bestaat uit lokale producten, met een groei naar 85%. Vitam doet dit via het Streekproductenplein van Beter Bij Ons, die de schakel vormt tussen de cateraar en de lokale partijen. Deze organisatie heeft Limburgse lokale producten en boeren in kaart gebracht en daarvan zijn er al 130 opgenomen in de gids streekproducten-limburg.nl. Dit aantal is groeiend.

Korte ketens en beperking foodmiles
Met deze focus op lokale inkoop brengt Vitam nog meer ‘Limburg’ naar de Provincie Limburg. Dankzij de samenwerking met Beter Bij Ons worden de ketens transparanter en korter gemaakt. Ook is er rekening gehouden met het beperken van het aantal foodmiles om daarmee ook de CO2-uitstoot te verminderen. Beter Bij Ons heeft de Limburgse producten in kaart gebracht en is daarbij zo dicht mogelijk in de buurt van Maastricht gebleven. En om te voorkomen dat alle leveranciers afzonderlijk van elkaar naar het provinciehuis gaan rijden, is een logistieke hub ingericht aan de rand van Maastricht, bij een van de deelnemende producenten, Mertz kleinfruit. Vanuit daar wordt de last mile georganiseerd; alle producten worden vanuit daar in één levering naar het provinciehuis gebracht.

Aandacht voor de boeren
Er wordt niet alleen ingekocht bij de lokale partijen - vaak boerenbedrijven. Vitam en Beter Bij Ons zetten ook in op de versteviging van hun positie, een wat positiever signaal na de geluiden rondom de boeren de afgelopen tijd. Vitam helpt deze lokale boeren te investeren in hun duurzame bedrijfsvoering. Op hun beurt pakken de boeren een actieve rol en presenteren zich aan de medewerkers van de Provincie Limburg. Ze nemen hen mee in het verhaal achter de lokale producten waar Vitam in het restaurant mee werkt.

Andere manier van werken
De keuze voor een groot aandeel lokale producten vraagt ook om een andere manier van werken van het restaurantteam dat wordt overgenomen door Vitam. Waar zij gewend waren een menu samen te stellen en op basis daarvan inkopen te doen, werkt dit nu andersom. Menu’s worden bepaald door te kijken welke ingrediënten op dat moment beschikbaar zijn bij de betreffende leveranciers. Daarvoor gaat het restaurantteam een training volgen en wordt er een ‘Toer-de-Boer’ georganiseerd die hen langs verschillende boeren leidt.

Provincie Limburg: “We zijn blij met de vele lokale producten die Vitam en Beter Bij Ons gebruiken. Als Provincie zijn we trots op onze lokale boeren en producenten en vinden we lokaal inkopen belangrijk. Tegelijkertijd verminderen we door lokaal in te kopen ook de CO2-uitstoot. We kijken uit naar de heerlijke gezonde gerechten met Limburgse streekproducten.”

Samenwerking BeterBijOns

________________________________________

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaartje Bauwens van Vitam, via klaartje.bauwens@vitam.nl. Of bezoek www.vitam.nl voor meer informatie.

Over Vitam
Als ondernemende cateraar gelooft Vitam dat voeding volop mogelijkheden biedt om een waardevolle bijdrage te leveren aan vitale mensen in een vitale wereld. In meer dan 250 restaurants binnen bedrijven, campussen, ziekenhuizen en horeca is het haar missie om met lekker eten en drinken mensen te verleiden tot een gezonde en verantwoorde levensstijl.​ Met een aanbod met groente en fruit als basis en zoveel mogelijk lokaal en seizoensgebonden, werkt Vitam op een duurzame manier en met respect voor mens, dier en milieu.

Over Beter Bij Ons
Beter Bij Ons werkt middels het Streekproductenplein aan (h)eerlijke producten, inspirerende verhalen en een hechte community. Streekproductenplein is gepositioneerd als label onder Beter Bij Ons, wat de achterliggende juridische entiteit is.
Streekproductenplein is een hechte community gericht op bewuster consumeren en produceren. Zij maken zich sterk voor inkopen via zo kort mogelijke transparante ketens. Ze vergroten het bewustzijn door te sturen op eten en drinken uit de streek en uit de seizoenen.