Skip to content

Martini Ziekenhuis kiest voor innovatieve samenwerking met horecadienstverlener Vitam

1 dec 2022

Voorhoedeziekenhuis en facilitaire horecadienstverlener vinden elkaar in gedeelde visie op gezonde voeding, duurzaamheid en partnership

Groningen, 1 december 2022 - Vanaf 1 januari 2023 gaat Vitam de cateringdienstverlening verzorgen in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hieronder valt de dienstverlening in diverse horeca- en retailoutlets voor medewerkers en bezoekers en de banqueting. Aan deze start ging een intensief aanbestedingstraject vooraf. Dit aanbestedingstraject werd op een vernieuwende manier aangepakt door het Martini Ziekenhuis, met professionele begeleiding van The Food Office uit Baarn. Het doel was dan ook om een partner te vinden om samen op zoek te gaan naar vooruitstrevende en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de ambities van het Martini Ziekenhuis op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. De inschrijvers kregen veel vrijheid in de invulling van het voorstel. Dit voelde voor Vitam als een uitgelezen kans, met gezondheid en duurzaamheid verankerd in het DNA en met de ambitie om als kennispartner bij te dragen aan het verwezenlijken van de ambitie van het ziekenhuis op die gebieden. Martini Ziekenhuis koos voor Vitam vanwege die gedeelde visies en de intrinsieke motivatie van deze facilitaire horecadienstverlener om echt impact te maken.

Het Martini Ziekenhuis wil de gezondheid bevorderen van zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. En dan is de keuze voor een gezond voedingsaanbod een vanzelfsprekende. Een gezond voedingsaanbod past bij een ziekenhuis waar patiënten zich gehoord en gezien voelen en samen beslissen over wat waarde toevoegt aan hun kwaliteit van leven en waar medewerkers worden gemotiveerd om sterk in hun werk te (blijven) staan. Het Martini Ziekenhuis wil hier graag samen met de horecadienstverlener invulling aan geven en perkt deze partij daarbij zo min mogelijk in. Deze vooruitstrevende manier van samenwerken geeft de opdrachtnemer veel vrijheid, met de verwachting dat de expertrol zo optimaal wordt ingevuld.

Jos Nijhof, directeur Facilitair Bedrijf Martini Ziekenhuis: “Als Martini Ziekenhuis willen we koploper zijn en blijven op het gebied van gezondheid. We hebben de overtuiging dat voeding, als onderdeel van een gezonde levensstijl, een positieve bijdrage levert aan gezondheid. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de medewerkers en de gasten van het Martini Ziekenhuis. Vitam heeft gedurende de aanbesteding ons laten ervaren en ons ervan overtuigd dat zij in staat zijn om samen met ons de volgende stap te zetten in de doorontwikkeling van ons aanbod, de beleving en beeldvorming met betrekking tot eten en drinken en de hieraan gerelateerde facilitaire zorgverlening. De pijlers van ons voedingsconcept Smaakt Beter sluiten naadloos aan op de ambities en visie van Vitam, waardoor we de overtuiging hebben dat op meerdere vlakken synergie gaat ontstaan.”

Gezond voedingsaanbod
Om invulling te geven aan gezonde voeding, hanteert het Martini Ziekenhuis drie uitgangspunten: gezond, aantrekkelijk en duurzaam. Voor de definitie van gezond worden de Richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum gevolgd, met een focus op meer plantaardig, minder suiker en gevarieerd. Met een aantrekkelijk voedingsaanbod wil het Martini Ziekenhuis mensen verleiden om te genieten van gezonde keuzes, waarbij aantrekkelijk staat voor volop keuze, samen met anderen en genieten. Daarnaast is een duurzaam aanbod van belang, en dat houdt in minder verspilling, meer seizoensgebonden, lokaal en inclusief. Het Martini Ziekenhuis had vóór de aanbesteding al een goede basis gelegd, en is niet voor niets landelijk al een zogenoemd voorhoedeziekenhuis. Vitam sluit hier als expert op het gebied van gezonde voeding in horecaomgevingen bij aan om dit samen nog verder door te zetten en zo de koploperspositie te verstevigen.

Horecaconcept
Vitam gaat starten met een concept dat is gericht op ‘terug naar de oorsprong van eten en drinken’. Dit betekent verse ingrediënten van het seizoen én van dichtbij, meer plantaardig eten, met minder verspilling en aandacht voor een circulaire werkwijze. Gezonde, duurzame en lokale voeding als uitgangspunt dus, waarbij het verleiden en inspireren tot de gezonde keuze altijd de basis is. Maar de oorsprong staat ook voor de basis van al het nieuwe; samen met het Martini Ziekenhuis ontdekken van nieuwe oplossingen die bijdragen aan de ambities. Om zo een nieuwe horecabeleving te creëren in de verschillende outlets. De voorbereidingen voor de opstart zijn inmiddels in volle gang, en beide partijen kijken uit naar een gezonde en duurzame samenwerking.

Marlies Martens, CEO van Vitam: “We zijn erg enthousiast over de manier waarop deze aanbesteding is verlopen. En natuurlijk zijn we ook trots op dit partnership waarbij wij alle ruimte krijgen om terug te gaan naar de oorsprong en mooie stappen te zetten richting een vitale wereld.”

2022_12 Martini Persbericht

________________________________________

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor beeldmateriaal of extra informatie kunt u contact opnemen met Inge van Kempen van Vitam, via inge.vankempen@vitam.nl of de persvoorlichter van het Martini Ziekenhuis, via persvoorlichting@mzh.nl. Of bezoek www.vitam.nl en www.martiniziekenhuis.nl voor meer informatie.

Over Vitam
Als ondernemende cateraar gelooft Vitam dat voeding volop mogelijkheden biedt om een waardevolle bijdrage te leveren aan vitale mensen in een vitale wereld. In meer dan 275 restaurants binnen bedrijven, campussen, ziekenhuizen en horeca is het haar missie om met lekker eten en drinken mensen te verleiden tot een gezonde en verantwoorde levensstijl.

Over het Martini Ziekenhuis
Het Martini Ziekenhuis is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met een mensgericht karakter. Het ziekenhuis is gevestigd in Groningen en richt zich op de zorg voor Noord-Nederland. Bijna 3.000 professionals zetten zich dagelijks in voor de 400.000 patiënten die het ziekenhuis jaarlijks bezoeken. Het Martini Ziekenhuis is onderdeel van samenwerkingsverband Santeon. Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen met elkaar samen om de zorg te verbeteren.

Over The Food Office
The Food Office adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers in de wereld van eten en drinken. Door het stellen van de juiste vragen helpt The Food Office haar opdrachtgevers hun doelstellingen te vertalen naar de best mogelijke invulling van hun ambities. Zij geeft haar opdrachtgevers heldere keuzes op het gebied van duurzaamheid en vitaliteit. Tegelijkertijd gaat The Food Office op zoek naar hoe de dienstverlening efficiënter en betaalbaarder kan worden ingericht. Het is haar uitdaging de opdrachtgever keer op keer te verrassen met aansprekende ideeën, onverwachte invalshoeken en onderscheidende oplossingen die optimaal renderen. Altijd doelgericht, eigenzinnig en transparant.