Privacyverklaring Recruitment

Je wilt bij ons solliciteren. Om de sollicitatie te verwerken, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Met deze privacyverklaring willen we je voorzien van de juiste informatie, zodat je weet welke gegevens we aan je vragen, wat we er vervolgens mee doen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Welke informatie verwerken wij?

Om goed te kunnen beoordelen of jij in aanmerking kunt komen voor een vacature bij VITAM, verwerken wij de gegevens die jij ons stuurt in je CV en motivatiebrief. Deze gegevens zijn:

  • Jouw contactgegevens zoals naam, adres en andere contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres;
  • Jouw CV en motivatiebrief met de door jou aangereikte informatie: naam, geslacht, geboortedatum, arbeidsverleden, opleiding, diploma’s, certificaten en andere vaardigheden, referenties, pasfoto enzovoorts;
  • Mogelijk passende vacatures waarop je hebt gesolliciteerd.

Hierna genoemd “Data”. Jouw data wordt enkel gebruikt om contact met jou op te nemen en om jouw sollicitatie zo goed mogelijk te verwerken.

Doeleinden

VITAM verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden en altijd op basis van één of meerdere “verwerkingsgronden” zoals opgenomen in de AVG. VITAM verwerkt persoonsgegevens over het algemeen op basis van de wettelijke verwerkingsgrond dat verwerking nodig is in het kader van het aangaan van een mogelijke arbeidsrelatie met jou. Je bent niet verplicht om deze data aan te leveren. Vanzelfsprekend verwerken wij natuurlijk je sollicitatie. Jouw sollicitatie komt binnen bij Recruitment en kan uiteindelijk ook worden doorgezet naar de verantwoordelijke manager met de vacature aanvraag of de manager op locatie.

Recht op inzage

Graag wijzen wij je erop dat jij, volgens AVG-wetgeving, altijd het recht hebt om te weten of en welke data wij van jou bewaren. Je hebt hierbij het recht op rectificatie, het verwijderen, het beperken van verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar aan te tekenen op het verwerken van je persoonsgegevens. Al deze rechten zijn persoonlijk en kunnen alleen worden uitgeoefend door de persoon die deze gegevens aan VITAM heeft verstrekt: Jij zelf dus!

Bescherming van gegevens

VITAM heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht je er niet zeker van zijn of een bericht van VITAM afkomstig is of mocht je als deskundige een opmerking hebben ten aanzien van de beveiliging, mail dan naar info@vitam.nl.

Bewaartermijn

Na jouw toestemming worden je gegevens maximaal 12 maanden bewaard en kan het zijn dat je gedurende die periode benaderd wordt met passende vacatures. Daarna worden de gegevens verwijderd uit de database. Wil je de gegevens direct laten verwijderen? Stuur dan een e-mail naar vacature@vitam.nl. Onze collega’s van Werving en Selectie zorgen ervoor dat de gegevens worden verwijderd.

Wijziging privacyverklaring sollicitanten

Als wij daar aanleiding toe hebben, kunnen wij besluiten over te gaan tot wijziging van deze privacyverklaring. De actuele versie tref je altijd op onze website. Wij adviseren je dan ook geregeld de privacyverklaring te raadplegen, zodat je goed op de hoogte blijft.

Contact

Vragen? Stel ze gerust. Mail naar vacature@vitam.nl en we antwoorden je zo snel mogelijk!

 

Laatst gewijzigd: 2 juli 2018