1. Kennisbank
  2. Contract en aanbestedingen

Welke contractvormen zijn er mogelijk?

In de cateringdienstverleningen kennen we diverse contractvormen: open-boeksystemen, aanneemsom of commerciële catering.

  • Open-boeksysteem – Bij dit systeem wordt eerst een uitgebreide begroting gemaakt. Het verschil in de begroting tussen inkomsten en uitgaven wordt door de opdrachtgever gedicht. Dit verschil kan groter en kleiner worden. Groter bijvoorbeeld bij een onverwachte groei van het aantal mensen dat komt lunchen, kleiner wanneer het restaurant minder frequent wordt bezocht of wanneer er meer luxe producten worden verkocht. De rekening voor de opdrachtgever varieert.
  • Aanneemsom – Hierbij wordt dezelfde begroting gemaakt. Afwijkingen komen voor rekening en risico van de cateraar. Als opdrachtgever betaal je een vast bedrag per maand/jaar.
  • Commerciële catering – Ook bij deze contractvorm wordt dezelfde begroting gemaakt. Afwijkingen komen voor rekening en risico van de cateraar. Als opdrachtgever betaal je een vast bedrag per maand/jaar.
Binnen bovenstaande contractvormen wordt steeds vaker een prestatiecontract toegevoegd, waarbij de cateraar en de opdrachtgever samen KPI’s vaststellen welke leidend zijn voor de juiste uitvoering van het contract. Het sturen op basis van KPI’s gaat middels een uitgewerkt KPI dashboard.

Bij een prestatiecontract is de klantvraag leidend, dus sturen we op prestatie in plaats van op resultaat of inhoud. Het betreft een kwaliteitssysteem waarbij de cateraar zijn eigen kwaliteit controleert en de opdrachtgever de methode van controleren controleert. De methodiek is gekoppeld aan een bonus/malus systeem. Voorbeelden van KPI’s zijn onder andere gasttevredenheid, duurzaamheid en gezonde voeding. Een goed voorbeeld lees je in de case van de Provincie Groningen, waarbij hospitality een belangrijk punt was en er tijdens de samenwerking zelfs een Facility Award werd gewonnen op het gebied van gastbeleving.