Wij spelen dagelijks een rol in het eetgedrag van tienduizenden gasten; daarom vinden wij het niet meer dan logisch om onze verantwoordelijkheid te nemen en hen – met goed en lekker eten – te verleiden tot de gezonde en verantwoorde keuze. Sterker nog: vanuit dat streven is VITAM in 2013 opgericht. Wij geloven dat we als ondernemende cateraar een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het doel: vitale mensen in een vitale wereld. Dat doen we met ons beproefde basisrecept van LekkerVitaalOndernemend.

Catering van Vitam

Bij VITAM geloven we in maatwerk. Onze restaurants worden gerund door de mensen op de vloer. Ze krijgen de ruimte om zelf te ondernemen: op het gebied van gastvrijheid, het aanbod en assortiment en de aankleding van het restaurant. Het stelt onze teams op locatie in staat om vers te koken en een flexibel en met de seizoenen wisselend aanbod te verzorgen dat aansluit op de unieke wensen van de gasten.

Catering is namelijk meer dan alleen een aanbod aan eten en drinken. Het draagt bij aan de cultuur van een organisatie. Kies daarom niet voor standaard oplossingen, maar voor maatwerk. Zoek een partner die dieper zoekt, zich verplaatst in anderen, meedenkt in behoeften en uitdaagt tot verbetering. Iedere organisatie heeft een eigen doelstelling, behoefte, budget en doelgroep. Het is daarom essentieel om op zoek te gaan naar een partner die kan leveren waar jouw organisatie om vraagt en wat bij jouw organisatie past. Écht maatwerk dus.

Samen met jou als opdrachtgever bespreken wij de specifieke wensen voor jouw organisatie op het gebied van eten en drinken. Dit kan enkel de lunch zijn, maar ook ontbijt of diner, drankjes of snacks voor tussendoor en zelfs maaltijden om mee te nemen naar huis. Ook behoort een vergaderservice tot één van de vele mogelijkheden.

Maar VITAM verzorgt zelfs méér dan alleen eten en drinken. Wij geloven dat onze catering een onderdeel is van iets veel groters, namelijk een vitale levensstijl. Om die reden bieden wij ook vitaliteitsprogramma’s aan en starten wij (samen met onze opdrachtgevers) initiatieven om vitaliteit te stimuleren bij medewerkers. Benieuwd naar de mogelijkheden? Download dan ons gratis e-book ‘Vitaliteit op de werkvloer’.

Zoals je een specialist aanneemt voor de boekhouding, een marketingbureau om je naamsbekendheid te vergroten en je een advocaat in de arm neemt bij gerechtelijke geschillen, kies je ook voor een specialist als het gaat om eten en drinken faciliteren voor je medewerkers.

Als ondernemende cateraar stelt VITAM genieten van goed en lekker eten centraal en gelooft dat onze voeding mogelijkheden biedt om een waardevolle bijdrage te leveren aan het welzijn van de mens, de samenleving en de wereld. En onze werkwijze slaat aan! Wij zijn inmiddels op meer dan 200 locaties actief in heel Nederland en onze food pioneers winnen elk jaar prijzen voor hun bijzondere creaties.

Heb je op dit moment je catering in eigen beheer en denk je er aan om dit uit te besteden? Neem dan contact met ons op. Wij zijn benieuwd naar jouw uitdaging en denken graag mee!

De kosten voor catering hangen met vele factoren samen. Er is dus geen simpel, eenduidig antwoord te geven. 

Bepalende factoren voor de begroting zijn bijvoorbeeld: 

 • Het aantal lunchgasten
 • Het gewenste prijsbeleid
 • De openingstijden van het restaurant
 • De gewenste ureninzet per dag
 • Aanvullende wensen en diensten – zoals een vergaderservice, banqueting en de verzorging van de warme drankenautomaten
 • Het niveau van de gewenste invulling
 • De doelgroep

Omdat onze dienstverlening altijd op maatwerk berust, is het voor ons onmogelijk om een algemene prijsbepaling te communiceren. Wél zijn wij erg benieuwd naar de wensen van jouw organisatie en bespreken we deze graag met je om tot een kostenplaatje te komen. Neem dan ook gerust contact met ons op. Uiteraard compleet vrijblijvend.

Het bedrijfsrestaurant wordt steeds meer gezien als een ontmoetingsplek die meer inhoudt dan simpelweg een plek om te lunchen. De kosten die je als werkgever uitgeeft aan catering worden dus niet alleen uitgegeven aan de lunch, maar aan een voorziening die de gehele dag gebruikt kan worden voor overleg en andere vormen van samenkomen.

Hiervoor moet meestal wel het één en ander aangepast of verzorgd worden:

 • Voldoende en goed werkende werkplekaansluitingen en -mogelijkheden. Denk hierbij aan stopcontacten en een sterk wifi signaal.
 • Creëer een gezellig en aantrekkelijk zitgebied welke sfeervol en eigentijds is. Een aantrekkelijk omgeving bevordert de bereidheid om hier gedurende de rest van de dag (voor langere) tijd te verblijven.
 • De cateraar dient het eet- en drankaanbod aan te passen aan het moment van de dag. Denk aan een ontbijtje en goede koffie met (gezonde) tussendoortjes.
 • Stel het bedrijfsrestaurant ook open voor activiteiten, welke in het teken staan van stimulering van ontmoeting.

Afhankelijk van de situatie (en de wensen van de opdrachtgever) is een aanpassing zo gedaan, of is er een grote verbouwing nodig om het doel te behalen. Lees bijvoorbeeld de case van onze samenwerking met het AMC voor een grootschalige verbouwing met fantastisch resultaat.

Contract & Aanbestedingen

In de cateringdienstverleningen kennen we diverse contractvormen:

 • Open-boeksysteem – Bij dit systeem wordt eerst een uitgebreide begroting gemaakt. Het verschil in de begroting tussen inkomsten en uitgaven wordt door de opdrachtgever gedicht. Dit verschil kan groter en kleiner worden. Groter bijvoorbeeld bij een onverwachte groei van het aantal mensen dat komt lunchen, kleiner wanneer het restaurant minder frequent wordt bezocht of wanneer er meer luxe producten worden verkocht. De rekening voor de opdrachtgever varieert.
 • Aanneemsom – Hierbij wordt dezelfde begroting gemaakt. Afwijkingen komen voor rekening en risico van de cateraar. Als opdrachtgever betaal je een vast bedrag per maand/jaar.
 • Commerciële catering – Ook bij deze contractvorm wordt dezelfde begroting gemaakt. Afwijkingen komen voor rekening en risico van de cateraar. Als opdrachtgever betaal je een vast bedrag per maand/jaar.

Binnen bovenstaande contractvormen wordt steeds vaker een prestatiecontract toegevoegd, waarbij de cateraar en de opdrachtgever samen KPI’s vaststellen welke leidend zijn voor de juiste uitvoering van het contract. Het sturen op basis van KPI’s gaat middels een uitgewerkt KPI dashboard. 

Bij een prestatiecontract is de klantvraag leidend, dus sturen we op prestatie in plaats van op resultaat of inhoud. Het betreft een kwaliteitssysteem waarbij de cateraar zijn eigen kwaliteit controleert en de opdrachtgever de methode van controleren controleert. De methodiek is gekoppeld aan een bonus/malus systeem. Voorbeelden van KPI’s zijn onder andere gasttevredenheid, duurzaamheid en gezonde voeding. Een goed voorbeeld lees je in de case van de Provincie Groningen, waarbij hospitality een belangrijk punt was en er tijdens de samenwerking zelfs een Facility Award werd gewonnen op het gebied van gastbeleving.

Bij het opstellen van een offerte wil je er zeker van zijn dat je een eisen en wensen pakket opstelt welke aansluit bij jouw behoeftes. Een vast onderdeel van de een offerteaanvraag is het Programma van Eisen (PvE). Als je hier nog niet bekend mee bent, vertellen we je er graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Verder is het verstandig een samenwerking aan te gaan met een ervaren leverancier die zijn zaken op orde heeft ten aanzien van wet- en regelgeving en kwaliteitsborging. Onderstaand lijstje geeft weer welke certificeringen en keurmerken gangbaar zijn in de cateringdienstverlening:

 • Hygiëne en voedselveiligheid: HACCP
 • Kwaliteit: ISO 9001: 2015
 • Milieu: ISO 14001: 2015
 • Duurzaamheid: FIRA en MVO prestatieladder
 • Social Return: PSO prestatieladde

Tenslotte is het van belang om tijdens het aanbestedingstraject een of meerdere momenten in te plannen waarin getoetst wordt of het aanbod uit de (geschreven) offerte aansluit bij wat er werkelijkheid geleverd wordt. Voorbeelden voor deze toetsing zijn:

 • Een referentiebezoek bij een huidige locatie van de te contracteren cateraar. Wanneer je een bezoek brengt aan een ander restaurant van de potentiële nieuwe cateraar krijg je een goed beeld hoe bepaalde zaken in de praktijk worden uitgevoerd. Zorg er natuurlijk wel voor dat het een vergelijkbare situatie betreft.
 • Een verificatiegesprek naar aanleiding van de ingediende offerte. Hier kun je verdiepingsvragen stellen over zaken die nog onduidelijk zijn en dus meer uitleg of toelichting behoeven. Zorg er ook voor dat er vertegenwoordiging vanuit het operationeel management van de cateraar aansluit. Dit voorkomt dat het enkel een salesgesprek wordt. Het is immers uiteindelijk de operationeel (rayon) manager waarmee je zult samenwerken. 

Binnen de cateringdienstverlening komen verschillende aanbestedingsvormen voor. Onderstaand een overzicht welke vormen op dit moment het meest gangbaar zijn. Daarbij komen ook regelmatig hybride vormen voor die een combinatie zijn van twee van onderstaande vormen.

 

 • De meeste traditionele vorm van aanbesteden is de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)’: Bij een EMVI-aanbesteding wint de inschrijvende partij met de scherpste prijs-kwaliteitverhouding, het beste antwoord op de vraag van de aanbesteder en de meest onderscheidende meerwaarde voor de opdracht. De opdrachtgever bepaalt welke verhouding prijs/kwaliteit voor hem het meest passend is (bijvoorbeeld 30% prijs – 70% kwaliteit).
 • ‘Best Value Procurement’ (BVP): De BVP aanpak gaat niet alleen over de offerteaanvraag, maar ook over de uitvoering van de opdracht. In deze aanpak zijn driel fasen te onderscheiden: inschrijvingsfase, concretiseringsfase en uitvoeringsfase. De methodiek is erop gericht een opdrachtnemer te vinden die het gewenste resultaat zal realiseren en zoveel mogelijk zal bijdragen aan de opdrachtdoelstellingen met een maximale reductie van risico’s en een maximale benutting van kansen. Eigen invulling van de aanbieding van de inschrijver is hierbij een belangrijk onderdeel. Het is bij BVP niet de bedoeling is dat inschrijver de verantwoordelijkheid voor opdrachtgeversrisico’s overneemt. Het is juist aan de inschrijver om de minimale scope te bepalen waarmee de deliverable zal worden gerealiseerd en zoveel mogelijk zal worden bijgedragen aan de opdrachtdoelstellingen. Van de inschrijver wordt verwacht zijn beweringen te onderbouwen met dominante informatie.
 • ‘Rapid Circular Contracting’ (RCC): Waar in een traditionele aanbesteding een oplossing wordt geselecteerd, wordt bij de RCC-methode een partner geselecteerd. De RCC methodiek stimuleert innovatie gedurende de aanbesteding, in het ontwikkelproces en tijdens de exploitatie. Deze aanbestedingsmethodiek gaat systematisch te werk en kent enkele fasen en mijlpalen die leiden tot het uiteindelijke ontwerp en een set aan afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer: Inschrijvingsfase (fase 1), Commitment contract (fase 2), Workout periode (fase 3), Touch down periode (fase 3), Ondertekening Mutal Agreement Paper (fase 3), implementatie en uitvoeringsfase. Tijdens de Workout periode en de Touch down wordt ontworpen en samengewerkt op basis van de RCC Principes. Deze principes zijn bedoeld als onderlegger en denkraam, om de juiste keuzes en afwegingen te maken tijdens het verder invullen en uitvoeren van de opdracht. RCC is ontwikkeld door de Stichting Circulaire Economie.
 • ‘Concurrentiegerichte dialoog’: deze aanbestedingsvorm kent twee fases.
  • De dialoogfase: in de Dialoogfase zullen de opdrachtgever en inschrijver met elkaar in gesprek treden over de wijze waarop de inschrijver denkt (het beste) te kunnen voldoen aan de doelstellingen en ambities van de opdrachtgever. Het doel van de dialoogfase is tweeledig: enerzijds krijgt de inschrijver feedback op zijn conceptvoorstel, waardoor ze een betere inschrijving kunnen doen, anderzijds kunnen inschrijvers input geven op de concept inschrijvingsleidraad, waardoor de aanbestedende dienst punten kan aanpassen/verduidelijken in de in de gunningsfase te verstrekken definitieve inschrijvingsleidraad.
  • De gunningsfase: Alle deelnemende inschrijvers van de dialoogfase (en dus een conceptvoorstel hebben ingediend) worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. Reeds verstrekte informatie tijdens de dialoogfase (en sindsdien niet meer gewijzigd) hoeft niet nogmaals verstrekt te worden. Doel van de inschrijving en de beoordeling daarvan is het selecteren van een inschrijver op basis van een algeheel economisch voordeel.
 • Onderhandelingsprocedure met aankondiging vooraf: De procedure van gunning door onderhandelingen kent de volgende fases:
  • Selectiefase: In de selectiefase vindt een beoordeling van de aanmeldingen van gegadigden plaats op basis van uitsluitingscriteria, minimumeisen en (indien nodig) selectiecriteria, met als doel gegadigden te selecteren die zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan de inschrijvingsfase.
  • Gunningsfase: De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘Beste prijs-kwaliteitverhouding’. Dit betekent dat prijs- én kwaliteitscriteria zullen meewegen bij het bepalen van de winnaar.
  • Verificatie en ‘Best and Final Offer’-fase (optioneel): De aanbesteder behoudt zich het recht voor (en is hiertoe dus niet verplicht) om, als onderdeel van de onderhandelingsprocedure, naar aanleiding van de ingediende inschrijvingen een onderhandeling uit te voeren en een ‘Best and Final Offer’ (‘BAFO’) uit te vragen op alle of op geselecteerde onderdelen van de inschrijving bij alle inschrijvers. De BAFO bestaat uitsluitend uit een herziening van de beantwoording van de subgunningscriteria.

Personeel

Het bedrijfsrestaurant wordt steeds meer gezien als een ontmoetingsplek: veel meer dan simpelweg een plek om te lunchen. Om dit te faciliteren is ook een omslag nodig bij het personeel. 

Door middel van ondernemerschap op locatie ontstaat er een variërend en verrassend concept. Doordat afstand wordt gedaan van een vast menucyclus kunnen medewerkers zelf een eigen menu samenstellen. Hier kan bijvoorbeeld ingespeeld worden op de houdbaarheid van voorraden, seizoensproducten en de individuele wensen en behoeften van de gasten. 

Naast ondernemerschap op locatie is hospitality ook een duidelijke bedrijfscatering trend. Door middel van trainingen en opleidingen worden VITAM medewerkers ondersteund en geschoold om zo een optimale horecabeleving te creëren.

Artikel 663 burgerlijk wetboek 7 geeft aan dat, door de overgang van een onderneming, de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over gaan op de verkrijger. 

Dit betekent dat bij een contractwisseling alle aan het cateringcontract verbonden werknemers overgaan naar de nieuwe werkgever (cateraar). Voor meer informatie lees je hier.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return (SR) staan hoog in het vaandel in de hedendaagse maatschappij. Ook VITAM probeert zijn steentje bij te dragen. Dit is meetbaar te maken door middel van de Prestatieladder Socialer Ondernemer (PSO). Sinds 2017 heeft VITAM trede 3 bereikt, wat wil zeggen dat VITAM meer personen uit de PSO doelgroep werkgelegenheid bieden dan organisaties van vergelijkbare grootte.

Door SR medewerkers als volwaardig lid van het team te zien, wordt er gestreefd naar een gevoel van samenhorigheid. Vanzelfsprekend is het belangrijk rekening te houden met eventuele beperkingen of aandachtspunten van de medewerkers. Samen met gediplomeerde consulenten en JOB coaches wordt specialistische coaching gegeven aan onze SR medewerkers.

Vitaliteit & Gezondheid

In het kort draait gezondheid om het faciliteren en onderhouden van een gezond lichaam en geest en het vermijden van ziekten en lichamelijke of geestelijke aandoeningen.

Vitaliteit kan gezien worden als de overtreffende trap, waarbij het gaat om méér uit het leven halen dan alleen fysiek en mentaal welzijn. Voorbeelden zijn meer energie krijgen, fitter en sterker worden, jezelf ontwikkelen en positief in het leven staan.

Lees voor meer verdieping onze blog over het verschil tussen tussen gezondheid en vitaliteit.

De gevolgen van een ongezonde leefstijl worden steeds duidelijker. Investeren in vitaliteit staat voor veel organisaties dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Omdat eten en drinken een van de belangrijke pijlers van vitaliteit is, is onze dienstverlening binnen het bedrijfsrestaurant dan ook een essentieel onderdeel in het realiseren van vitalere medewerkers.

Een groot deel van de beslissingen die we dagelijks maken, maken we automatisch en onbewust. Nudging is een krachtige manier om onbewuste keuzevorming te veranderen, zonder keuzes uit te sluiten. Het is daarom een zeer effectieve manier om gezond eten te stimuleren bij medewekers.

Er heel veel manieren zijn om nudging toe te passen en ook gezondere keuzes te stimuleren. Wij geven in daar in een persoonlijk gesprek graag passend advies over.

Lees onze case over de samenwerking met Hogeschool Zuyd, waar wij samen een aantoonbare stijging van 25% meer verkochte gezonde producten realiseerden.

Om te achterhalen hoe gezond het assortiment is (en dus in hoeverre gasten daadwerkelijk gezond eten), meten we aan de hand van de inkoop hoe groot het gezonde assortiment is ten opzichte van het totaal. Dit is de meest zuivere meetmethode, omdat er op basis van enkelvoudige producten gemeten wordt (in plaats van op basis van samengestelde producten, die vaak bestaan uit zowel gezonde als minder gezonde producten). 

Ook VITAM hanteert deze werkwijze. Inmiddels bestaat VITAM-breed ruim 64% van onze inkopen uit gezonde producten.

Duurzaamheid & Circulariteit

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2050 een 100% circulaire economie te zijn. In een circulaire economie behouden grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde. Het circulaire model gaat er namelijk vanuit dat de producten van nu, de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen de materialen waaruit een product bestaat opnieuw worden gebruikt. Afval bestaat hierdoor praktisch niet of nauwelijks.

Lees voor meer informatie onze blog over circulair ondernemen.

Er bestaat (nog geen officiële standaard definitie van de term circulaire catering. Zonder te willen pretenderen dat dit dé definitie is van circulaire catering, hanteren wij als VITAM de volgende definitie: 

‘Circulaire catering is een dienstverlening waarbij verspilling van energie en nutriënten tijdens productie, bereiding, gebruik en consumptie van producten en grondstoffen wordt voorkomen en afval-  en reststromen middels ketensamenwerking worden hergebruikt. Daarmee wordt de natuurlijke kringloop gesloten, wat resulteert in meervoudige waarde-optimalisatie met een positief effect op de biodiversiteit.’

Wij hebben ervoor gekozen ons te richten op vier R-en, die ons inziens relevant zijn voor circulaire catering én binnen onze beïnvloedingssfeer liggen:

 1. Refuse: Wij proberen het verbruik van (natuurlijke) middelen te voorkomen.
 2. Reduce: Wij proberen het verbruik van (natuurlijke) middelen te verminderen.
 3. Reuse: Het doel van hergebruik is producten zo lang mogelijk te gebruiken, voor zoveel mogelijk doeleinden.
 4. Reclycle: Bij recycling worden producten verzameld die aan het einde van levensduur zijn gekomen, om ze vervolgens te verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten.

Binnen onze bedrijfsrestaurants doen wij er alles aan om voedselverspilling te minimaliseren. Een mooi voorbeeld zijn onze Good Food producten. Bij mooi weer ontploffen de kassen van Zorgboerderij kwekerij Osdorp. Van de overschotten maken wij onze Good Food ketchup.

Ook in onze dagelijkse dienstverlening weten we voedselverspilling steeds verder terug te dringen. In onze blogartikel over voedselverspilling tegengaan in catering leggen we negen manieren uit hoe we dat doen.

VITAM heeft door de jaren heen meerdere initiatieven gelanceerd om circulariteit en duurzaamheid aantrekkelijk te maken en de noodzaak ervan uit te dragen. 

Zo hebben wij in 2019 de Minimal Waste week geïntroduceerd, hebben wij plastic roerstaafjes en rietjes verbannen uit onze restaurants en gaan wij regelmatig samenwerkingen aan om verspilling binnen de keten te minimaliseren.