Disclaimer

V’Business B.V. (Kamer van Koophandel 17152586), hierna te noemen Vitam, verleent je hierbij toegang tot vitam.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Vitam en derden zijn aangeleverd. Vitam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Vitam.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vitam.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vitam en haar licentiegevers.

 

Laatst gewijzigd: 2 juli 2018