Circulariteit

Vanuit onze visie streven we naar vitale mensen in een vitale wereld en daarvoor maken we continu verantwoorde keuzes ten aanzien van onze bedrijfsvoering en ons assortiment. Hierbij werken we met respect voor mens, dier en milieu. Met onze circulaire aanpak verminderen wij de behoefte aan nieuwe producten, waardoor wij het gebruik van grondstoffen en energie beperken.

Vitam wil aantoonbaar de meest circulaire cateraar zijn. Samen met onze ketenpartners zetten wij in op refuse, reduce, reuse en recycle en zorgen we voor een structureel lagere milieu-impact. We inspireren onze gasten, initiëren nieuwe samenwerkingsverbanden en delen onze kennis over het sluiten van kringlopen.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat circulariteit een onderwerp is dat zich doorlopend ontwikkelt. We benaderen circulaire catering als een onderwerp waarover wij continu bijleren en waarbinnen steeds meer mogelijk wordt.

 

WIJ RICHTEN ONS IN ONZE WERKWIJZE OP DE VOLGENDE CIRCULAIRE ASPECTEN

Refuse

Beleg - refuse

Bewuste keuze om bepaalde materialen en grondstoffen te weren in onze dienstverlening. Hierdoor brengen we deze producten überhaupt niet in deze keten en voorkomen we de verspilling van energie en de onnodige uitstoot van broeikasgassen voor de winning, productie en het transport ervan.

Reduce

Vega - reduce

Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van grond- en hulpstoffen en het terugdringen van verspilling en vleesconsumptie.

Reuse

Too good to go - reuse

Het doel van hergebruik is producten zo lang mogelijk te gebruiken binnen onze dienstverlening, voor zoveel mogelijk doeleinden. We kiezen ervoor producten te gebruiken met een zo lang mogelijke levensduur en zorgen dat onderdelen zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden.

Recycle

Servicekantoor - recycle

Bij recycling worden producten verzameld die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen binnen onze dienstverlening, waarbij ketenpartners dit verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten.

 

Een aantal van onze circulaire initiatieven uitgelicht

Too Good To Go

Sinds 2019 werken wij samen met Too Good To Go om voedselverspilling tegen te gaan – want wij zijn geen fan van het weggooien van eten. In verschillende Vitam restaurants kan overgebleven eten, dat anders de prullenbak in zou zijn gegaan, tegen een klein bedrag opgehaald worden. Steeds meer restaurants sluiten zich aan, om nog meer voedselverspilling tegen te gaan.

Banner Too Good To Go-1

 

Circulaire koffiebar

Rondje Koffie

Koffie drinken op het werk is vandaag de dag een belangrijke zaak. Het is namelijk méér dan alleen even ‘een kopje koffie’. Het is een korte pauze van werk of een uitje om alleen of samen met een collega even de tijd te nemen om van een écht goed kopje koffie, thee of gezonde snack te genieten. De koffiebar is daarmee een centrale ontmoetingsplek binnen een organisatie. De onderwerpen kwaliteit, herkomst en duurzaamheid krijgen ook rondom koffie steeds meer aandacht. Daarom introduceert Vitam de 100% circulaire koffiebar.

Floating Farm

In de cateringbranche heeft de footprint van je dagelijkse inkopen grote impact op je CO2-uitstoot. Om uitstoot te verlagen moeten er maatregelen getroffen worden in de keten en het transport. Vitam mocht op verzoek van het Rijk meedoen aan de pilot van de Floating Farm in Rotterdam: een inspirerende stap in circulaire landbouw!

floating farm melk-1-1

Zelf no-waste koken?

Tijdens het koken merk je hoeveel afval je produceert. Maar wist je dat je vaak met veel groenafval nog heerlijke recepten kan maken? Zo kan je met de bladeren van de bloemkool een smaakvolle pesto maken.

Wil je meer weten over circulaire catering?

Enthousiast geworden over de circulaire initiatieven en aanpak? Neem contact op via onderstaand formulier.