Diversiteit op de werkvloer: 7 belangrijke voordelen voor elke organisatie

25 apr 2019

Met diversiteit op de werkvloer bedoelen we de verscheidenheid aan medewerkers binnen één organisatie. We hebben het dan niet alleen over verschillen in geslacht en cultuur, maar ook over bijvoorbeeld leeftijd en kennis. In dit artikel vertellen we je meer over diversiteit en de voordelen die een diverse werkvloer met zich meebrengt.

Waarom diversiteit op de werkvloer belangrijk is

De gemiddelde Nederlandse werkvloer wordt steeds diverser. Dit is te verklaren doordat we in Nederland in een multiculturele samenleving leven, we steeds ouder worden en langer door blijven werken. Ook verdwijnen ouderwetse man/vrouw rolverdelingen binnen beroepsgroepen en kennen we steeds meer verschil in individuele scholing en levenservaring.

Diversiteit op de werkvloer is een goede ontwikkeling! Een organisatie kan namelijk veel voordeel halen uit een divers team.

Verschillen in cultuur, leeftijd en geslacht - maar ook theoretisch versus praktisch geschoold - bieden allemaal een eigen kijk op zaken en manier van werken. Medewerkers vormen zo een sterk collectief dat in staat is om op verschillende manieren met dezelfde situatie om te gaan.

Daarnaast is een diverse werkvloer een betere afspiegeling van de samenleving.

Stuk voor stuk belangrijke redenen waarom diversiteit binnen organisaties gestimuleerd en omarmd mag worden.

 

Samen lunchen - restaurant

Voordelen van diversiteit op de werkvloer

Een diverse werkvloer brengt een aantal specifieke voordelen met zich mee. We noemen er zeven:

1. Meer creativiteit

Een groep met een hogere diversiteit kijkt met verschillende gezichtspunten naar eenzelfde probleem, wat meer creatieve oplossingen tot gevolg heeft.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dit. Researchers Nakui en Paulus lieten in één van hun experimenten brainstormgroepen met een hoge en lage diversiteit ideeën genereren voor een probleem. De onderzoekers vonden geen verschil in aantal, maar wel in kwaliteit. Diverse groepen presteerden hierin significant beter.

2. Goed voor de persoonlijke ontwikkeling

Door in aanraking te komen met andere culturen en verschillende ‘soorten’ mensen te leren kennen, verbreed je je leefwereld. Zo ontdekken medewerkers dat hun vooroordelen niet kloppen en kunnen ze leren van verschillende standpunten en meningen.

Dit heeft een positief effect op de zelfontwikkeling - een belangrijk onderdeel van vitaliteit op het werk! - van de verschillende leden van het team, waar zij buiten de werkvloer ook profijt van hebben.

3. Ervaring én de laatste kennis

Een voordeel van oudere medewerkers in je team is onder andere dat je gebruik kunt maken van hun jarenlange ervaring. Jongere medewerkers zijn daarentegen goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het vakgebied. Jong en oud binnen één afdeling combineren, is dan ook een sterke combinatie.

Oudere medewerkers fungeren vaak ook als mentor voor jongeren. Niet alleen binnen het eigen vakgebied, maar ook wat betreft andere vaardigheden als samenwerken, draagvlak creëren en processen aanpakken.

4. Beter op de hoogte

Een divers team heeft in meerdere delen van de samenleving een ‘vinger aan de pols’. De medewerkers begeven zich in andere groepen, zowel online als offline en binnen als buiten werktijd.

Hierdoor is een organisatie met een divers beleid beter op de hoogte van verschillende verschuivingen binnen de samenleving, de markt en de voorkeuren van verschillende doelgroepen die jouw organisatie bedient. Ook fungeren diverse medewerkers als klankbord om ideeën aan voor te leggen.

5. Makkelijker om nieuw talent aan te trekken

In verband met de huidige ‘war on talent’ en de verkrapping van de arbeidsmarkt, is een ander voordeel dat een diverse werkvloer het makkelijker maakt om nieuw talent aan te trekken.

Een team dat bestaat uit medewerkers met verschillende leeftijden, culturen, scholing en geslacht kan gebruik maken van een breder netwerk en vist nu zo uit een grotere arbeidsvijver dan wanneer je een hele specifieke doelgroep wilt rekruteren.

6. Beter imago

Anno 2019 wordt van organisaties verwacht dat de werkvloer een afspiegeling van de samenleving is. Een diverse groep medewerkers is dan ook goed voor het imago van de organisatie.

Ook organisaties die graag iets terugdoen voor de samenleving, kunnen over het algemeen op meer steun rekenen. Zo nemen wij bijvoorbeeld onze snoeptomaten af bij zorgboerderij Kwekerij Osdorp, een tomatenteler die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen en begeleiden. Het feit dat zij zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen is voor ons een extra reden om voor deze partij te kiezen dan een andere leverancier. Onder onze medewerkers bevinden zich ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We merken dat dit als positief wordt ervaren door onze lunchgasten en het team.

7. Meer omzet

Al deze voordelen hebben een bredere kijk op het vakgebied, beter personeel, een goed imago en meer creativiteit ten opzichte van bedrijven met een homogeen personeelsbestand tot gevolg. Logisch is dan ook dat bedrijven met een grotere diversiteit gemiddeld meer omzet genereren.

Ondersteuning voor deze conclusie is te vinden in recent Amerikaans onderzoek, waaruit blijkt dat genderdiversiteit 21% meer omzet dan gemiddeld tot gevolg heeft en culturele diversiteit maar liefst 43%. Ook uit Nederlands onderzoek, waarbij een steekproef werd gedaan onder 80 beursgenoteerde bedrijven in verschillende sectoren, blijkt dat meer diversiteit zorgt voor een hogere aandeelhouderswaarde.

Diversiteit en Vitam

Diverse groepen kennen andere eisen als het op eten en drinken aankomt. Niet alleen omdat persoonlijke voorkeuren steeds normaler worden - waardoor meer maatwerk verwacht wordt - maar ook door religie, cultuur en leeftijd. En medewerkers die voornamelijk denkwerk doen, hebben weer andere voedingseisen dan mensen die voornamelijk fysiek werk doen.

Ook op het gebied van employer branding is voor de werkgever een persoonlijke focus steeds belangrijker. In de zoektocht naar nieuw talent komen de facilitaire voorzieningen in vacatureteksten dan ook prominent aan bod. En dan is simpelweg ‘goede koffie’ niet meer voldoende!

Voor cateraars is het daarom belangrijk om deze persoonlijke voorkeuren te faciliteren. Zo koken onze restaurantmedewerkers bijvoorbeeld dagelijks vers op locatie om zo aan de individuele wensen van onze gasten te voldoen.

Diversiteit en vitaliteit

In dit artikel hebben we enkele voordelen van diversiteit op de werkvloer besproken. Diversiteit betekent meer creativiteit, meer kennis en ervaring, beter op de hoogte zijn, een beter imago en meer omzet! Tot slot draagt een diverse werkomgeving bij aan de persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers.

Reden genoeg om diversiteit op de werkvloer te omarmen!

 

Benieuwd hoe je van jouw werkomgeving een gezonde(re) plek kan maken? Download de gratis whitepaper Vitaliteit op de (thuis)werkvloer!Download whitepaper: Vitaliteit op de (thuis)werkvloer

 

Deel dit blog in jouw netwerk: